Vytauto Juozapaičio edukacinis kultūros ir meno centras

Komanda

Vytauto Juozapaičio edukacinio kultūros ir meno centro vadovė, dainavimo mokyklos "Bel Canto" vadovė:

Eglė Juozapaitienė

Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lektorė dainavimo studijas Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje prof. Vaclovo Daunoro klasėje baigė 1989 m. Prieš tai įgijusi choro dirigentės diplomą Vilniaus kultūros mokykloje, dar studijuodama LMTA, Eglė pradėjo vadovauti Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų moterų vokaliniam ansambliui „Eglė", su kuriuo sėkmingai koncertuoja iki šių dienų. Po studijų Eglė Juozapaitienė pradėjo pedagoginį darbą: dėstė dainavimą Vilniaus kultūros mokykloje, Vilniaus konservatorijoje bei Vilniaus kolegijos Menų fakultete. Šiuo metu p. Juozapaitienė moko dainuoti Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Pramoginio scenos meno programos studentus. Dėstytoja Eglė Juozapaitienė ne sykį stažavosi Europos operinio ir vokalinio meno centre Belgijoje, aktyviai reiškiasi koncertinėje veikloje tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Jos įrašų gausu Lietuvos televizijose bei radijuje. Eglė yra nuolatinė operos solisto Vytauto Juozapaičio pedagogė - konsultantė. 2008 metais ji buvo ir LTV laidos muzikinės viktorinos „Kapitonų mūšis" vedėja.

 

 

 

 

 

 

Vytauto Juozapaičio edukacinio kultūros ir meno centro steigėjas, šokių studijos "Boogie dance" vadovas:

Arūnas Polionovas

Šokti pradėjo būdamas 6 metų. Nuo pat mažens dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse varžybose bei čempionatuose. Siekdamas aukštumų sportiniuose šokiuose, tapo daugelio konkursų finalininku bei prizininku. Baigęs M. K. Čiurlionio menų gimnaziją (choreografijos skyrių) įstojo į Klaipėdos universitetą sportinių šokių katedrą, kur šokio meno mokėsi pas geriausius specialistus, Skaistutę ir Romualdą Idzelevičius. 2002 m. baigęs Klaipėdos universitetą, įgijo sportinių šokių trenerio diplomą. Nuo 2001 m. savo sukurtas žinias ir patirtį perduoda visiems šio meno mylėtojams. 2006 m. dalyvavo LTV šokių projekte " Lietuvos šokių dešimtukas", kur šoko su Laura Lipnickaite, filme "Nekviesta meilė 1" kūrė choreografiją, bei filmavosi kaip šokių mokytojas. Taip pat dalyvauja Andželikos Cholinos šokio spektaklyje "Žmonės". Šiuo metu šokių studijoje "Boogie dance" moko vaikus, jaunimą ir suaugusius sportinių (pramoginių) šokių, taip pat nuolat tobulinasi įvairiuose seminaruose.